Για τους ανθρώπους

Για τους ανθρώπους

«Οι άνθρωποι είναι η κύρια αξία και η ευθύνη των επιχειρήσεων. Χωρίς πίστη στους ανθρώπους δεν είναι δυνατόν να επιτύχει κανείς τους στόχους του».