Για τη δύναμη

Για τη δύναμη

«Ως υποστηρικτής του σκληρού στιλ ηγεσίας, περιβάλλω τον εαυτό μου από δυνατούς ανθρώπους. Η δική μου δύναμη είναι να τους ενώσω, να τους προσανατολίσω για την επίτευξη του κοινού στόχου».