02.12.2019

Ο Ιβάν Σαββίδης πήρε μέρος στη συνάντηση του Συμβουλίου Διεθνοτικών Σχέσεων

Η συνάντηση με τη συμμετοχή του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν πραγματοποιήθηκε στις 29 Νοεμβρίου στο Νάλτσικ.

Το κύριο θέμα της συνάντησης ήταν η υλοποίηση των στρατηγικών στόχων της κρατικής εθνοτικής πολιτικής της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Οι συμμετέχοντες στη συνάντηση συζήτησαν επίκαιρα θέματα της κρατικής εθνοτικής πολιτικής της Ρωσικής Ομοσπονδίας, το θέμα της επίδρασης της χωρικής και δημογραφικής ανάπτυξης της χώρας στις διεθνοτικές σχέσεις, καθώς και μέτρα για τη διατήρηση και προστασία των γηγενών γλωσσών των λαών της Ρωσίας.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν, σημείωσε ότι ο τομέας των διεθνοτικών σχέσεων απαιτεί τη συνεχή προσοχή, καθώς και τη συνεπή και σοβαρή δουλειά. Ο Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας ζήτησε από τους επικεφαλής των Περιφερειών να ελέγχουν προσωπικά και συνεχώς τα θέματα της εθνοτικής πολιτικής και να βασίζονται σε εθνικές πολιτιστικές κοινωνικές ενώσεις.

«Οι επικεφαλής όλων των επιπέδων, προφανώς, πρέπει να αφουγκράζονται τις θέσεις, την έγκυρη γνώμη, και τις πρωτοβουλίες των εκπροσώπων των εθνικών διασπορών, των διανοούμενων, των επιστημόνων και καλλιτεχνών, καθώς και τους ιερείς και τους ηγέτες της νεολαίας. Η φωνή τους πρέπει να ακουστεί από τα πάνελ των δημοσίων συμβουλίων, άλλων συμβουλευτικών οργάνων, εκείνων που δημιουργήσαμε και δημιουργούμε σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το Συμβούλιο Διεθνοτικών Σχέσεων του Προέδρου της Ρωσίας συστάθηκε το 2012. Στόχος του είναι να ετοιμάσει προτάσεις για τον Πρόεδρο σε τομείς προτεραιότητας της κρατικής εθνικής πολιτικής, να εξασφαλίσει την αλληλεπίδραση διαφόρων κυβερνητικών φορέων και δημόσιων ενώσεων στον τομέα της εφαρμογής του, καθώς και εξέταση του νομοθετικού πλαισίου που επηρεάζει θέματα εθνικής και μεταναστευτικής πολιτικής.

Ο Ιβάν Σαββίδης, ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων της Ρωσίας, είναι μέλος του Συμβουλίου από την ίδρυσή του.