22.07.2018

Κέντρο Ποντιακών Μελετών προγραμματίζεται να ιδρυθεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Βασικό θέμα της συνάντησης ήταν το πρόγραμμα των επιστημονικών εκδηλώσεων που θα διοργανώσει η Έδρα για την 100ή επέτειο της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου το 2019. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεισφέρουν τα μέγιστα ώστε η ίδρυση του Κέντρου Ποντιακών Μελετών να λάβει χώρα το Μάιο του επόμενου έτους.
Στο πλαίσιο της συνάντησης οι δύο πλευρές εξέτασαν την έκθεση δραστηριοτήτων της Έδρας για το 2018, καθώς και συζήτησαν τα εξής σημεία:
• αναπτυξιακή στρατηγική της Έδρας για τα επόμενα τρία χρόνια, σύναψη συμφωνίας για την εφαρμογή τριετούς ερευνητικού προγράμματος,
• δημιουργία θέσης για τον δεύτερο καθηγητή της Έδρας με αντικείμενο σπουδών την ιστορία του Ελληνισμού του Πόντου και όλης της Ανατολής,
• αίτηση στο κράτος για τη δημιουργία θέσης στον επιστημονικό-εκπαιδευτικό κλάδο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την Έδρα Ποντιακών Σπουδών,
• υποστήριξη προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών από την Ελλάδα και τη διασπορά,
• μεταφορά του Αρχείου του «Κέντρου Μελέτης και Ανάπτυξης του Ελληνικού Πολιτισμού της Μαύρης Θάλασσας» από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το Κέντρο Πολιτισμού ΠΚΜ στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
• διεξαγωγή Διεθνούς Συνεδρίου για τις Ποντιακές Σπουδές, ανακοίνωση υποτροφιών και διαγωνισμού για την καλύτερη επιστημονική εργασία μεταξύ των νέων επιστημόνων,
• δημιουργία εκπαιδευτικών εργαλείων για την ιστορία της Γενοκτονίας για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
• παρουσίαση επιστημονικών εισηγήσεων από τους συνεργάτες της Έδρας στις εκδηλώσεις της διασποράς (ΗΠΑ, Αυστραλία, Ευρώπη, χώρες πρώην ΕΣΣΔ).
Η Έδρα Ποντιακών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το Μάιο του 2017 με την υποστήριξη του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Ιβάν Σαββίδη.