25.12.2017

Ο Όμιλος AGROCOM κλείνει το Έτος Οικολογίας, αυξάνοντας την ποσότητα των ψαριών στον ταμιευτήρα του Βεσελόβσκ

Στις 22 Δεκεμβρίου εμπλουτίστηκε με 20 τόνους κυπρίνου από 2 έως 5 κιλά ο ταμιευτήρας του Βεσελόβσκ. Είναι η πρώτη φάση του μεγάλου περιβαλλοντικού προγράμματος, που προβλέπει την αύξηση της ποσότητας των ψαριών στην τεχνητή λίμνη, στους 200 τόνους μέχρι το τέλος του 2017.

Το πρόγραμμα υλοποιείται κατά το Έτος Οικολογίας στο πλαίσιο της σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα του Υπουργείου Φυσικών Πόρων και του Ομίλου AGROCOM, υπό την επίβλεψη ειδικών του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας του Αζόφ.

Τα ψάρια αγοράστηκαν από τον Όμιλο AGROCOM, από την «Miusskiy Liman» ΑΕ, στην περιοχή Νεκλίνοβσκ.

“Τον τελευταίο καιρό ο ταμιευτήρας του Βεσελόβσκ άρχισε με γρήγορους ρυθμούς να γεμίζει με ιλύ και ως συνέπεια εμφανίστηκαν πολλές ζώνες με βούρλα. Κατά τη διαχείριση του ιχθυοτροφείου, που βρίσκεται σε αυτήν την περιοχή, από κοινού με τις αρμόδιες περιβαλλοντικές υπηρεσίες, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί με την εκβάθυνση του πυθμένα και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας της λίμνης. Φέτος ο ταμιευτήρας εμπλουτίστηκε με κυπρίνο. Του χρόνου το πρόγραμμα θα συνεχιστεί, και η λίμνη θα εμπλουτιστεί με λευκό κυπρίνο”, τόνισε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου AGROCOM, Ιβάν Σαββίδης.

Σύμφωνα με το πόρισμα των ειδικών του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας του Αζόφ, ο εμπλουτισμός του ταμιευτήρα με φυτοφάγα ψάρια θα βελτιώσει σημαντικά την οικολογική κατάσταση της τεχνητής λίμνης, θα αυξήσει την ποιότητα του νερού, καταστέλλοντας την ανάπτυξη της υδρόβιας βλάστησης και των μικροφυκών. Ο βιολογικός «καθαρισμός» των υπερβολικά υπεραραιωμένων περιοχών της τεχνητής λίμνης σε αλιεύματα, θα αυξήσει την έκταση των περιοχών που είναι βέλτιστες για την αναπαραγωγή τοπικών ποικιλιών ψαριών, γεγονός που θα οδηγήσει σε περαιτέρω ανάπτυξη των αποθεμάτων ιχθύων.

“Ο συνολικός αριθμός των ψαριών ανέρχεται σε 100 χιλιάδες, που συνολικά κοστίζουν 15 εκατομμύρια ρούβλια. Αυτή είναι η πρώτη φορά που ρίξαμε ψάρια από 2 έως 5 κιλά. Τα ψάρια αυτά όχι μόνο θα εμπλουτίσουν τα αποθέματα υδρόβιων βιολογικών πόρων, αλλά και θα επιδρούν θετικά στην οικολογική κατάσταση της τεχνητής λίμνης”, δήλωσε η επικεφαλής της Διεύθυνσης Ιχθυοκαλλιέργειας του Υπουργείου Φυσικών Πόρων, κα Τατιάνα Ζουμένκο.

Με τον μελλοντικό ετήσιο εμπλουτισμό του ταμιευτήρα με μικρούς λευκούς κυπρίνους, η παραγωγικότητα των ψαριών θα αυξηθεί έως 64-90 κιλά ανά στρέμμα, ενώ τώρα αυτός ο δείκτης είναι 3,5 κιλά ανά στρέμμα.