11.04.2017

Το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ιβάν Σαββίδη και το Ελληνικό Κέντρο Έρευνας για τη Μικρά Ασία και τον Πόντο στο Σικάγο, καθιερώνουν υποτροφίες για μεταπτυχιακούς φοιτητές, σε όλο τον κόσμο, για μελέτες του Πόντου

Η συμφωνία υπογράφηκε στις 25 Μαρτίου 2017 στο Σύλλογο Ποντίων «Κομνηνοί» Νέας Υόρκης.

Μεταπτυχιακοί φοιτητές από όλο τον κόσμο θα έχουν την δυνατότητα να πάρουν υποτροφίες από το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ιβάν Σαββίδη για τη μελέτη του ελληνισμού της Μικράς Ασίας και του Πόντου την περίοδο 1821-1924, με την υποβολή αίτησης στο Ελληνικό Κέντρο Έρευνας για τη Μικρά Ασία και τον Πόντο στο Σικάγο.

Εντός 12 μηνών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα ερευνήσουν την κοινωνική, πολιτική και οικονομική ζωή των Ελλήνων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, την πολιτική της Ελλάδας απέναντι στους Έλληνες της Μικράς Ασίας, καθώς και την Γενοκτονία. Τα επιστημονικά άρθρα θα δημοσιευθούν στην αγγλική γλώσσα σε αμερικανικά ακαδημαϊκά περιοδικά, με τα οποία συνεργάζεται το Ελληνικό Κέντρο Έρευνας για τη Μικρά Ασία και τον Πόντο στο Σικάγο.

«Το Κέντρο μας ευχαριστεί τον κ. Σαββίδη και το Ίδρυμά του για τη βοήθεια στην υλοποίηση ενός τόσο σημαντικού έργου με την παροχή υποτροφιών. Αυτό θα προωθήσει την ανάπτυξη των ερευνών που σχετίζονται με τη Μικρασιατική Καταστροφή και τη Γενοκτονία των Ποντίων, την ιστορία του βυζαντινού πολιτισμού και τη διατήρηση του Ελληνισμού σε αυτές τις περιοχές», δήλωσε κατά τη διάρκεια της υπογραφής της συμφωνίας, ο Γιώργος Μαυρόπουλος, Πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Έρευνας για τη Μικρά Ασία και τον Πόντο στο Σικάγο.

«Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με το γεγονός, ότι το Ίδρυμα του Ιβάν Σαββίδη συμμερίζεται τις επιδιώξεις μας για την προώθηση των ερευνών σ’ αυτό το σημαντικό, αλλά υπανάπτυκτο επιστημονικά τομέα. Με κοινές προσπάθειες θα μπορέσουμε να εμπνεύσουμε μεταπτυχιακούς φοιτητές για μελέτες πάνω σ’ αυτό το θέμα και στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα στο ευρύ κοινό», δήλωσε η επικεφαλής αυτού του επιστημονικού έργου, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου του Σικάγου, και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου, Αναστασία Γιαννακίδου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αίτησης για υποτροφίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://hellenicresearchcenter.org/ 

Ελληνικό Κέντρο Έρευνας για τη Μικρά Ασία και τον Πόντο στο Σικάγο (ΗΠΑ) 

Ιδρύθηκε το 2011. Σκοπός του Κέντρου είναι η χαρτογράφηση και η ενημέρωση του ευρέως κοινού για τη ζωή των ελληνικών κοινοτήτων στην ύστερη Οθωμανική Αυτοκρατορία, καθώς και οι έρευνες της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, της Ανατολικής Θράκης και του Πόντου (1913 - 1923), που πραγματοποιήθηκαν διαδοχικά από δυο τουρκικά καθεστώτα.

Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητάς του, το Κέντρο Ερευνών διοργάνωσε πέντε διεθνή επιστημονικά συνέδρια με θέμα: «Η Μεγάλη Καταστροφή του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας και του Πόντου», εξέδωσε 7 επιστημονικά έργα, πραγματοποίησε πολλά σεμινάρια και εκδηλώσεις.

http://hellenicresearchcenter.org/

Το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ιβάν Σαββίδη

Ιδρύθηκε το 2000. Το Ίδρυμα υλοποιεί φιλανθρωπικά έργα, συμβάλλοντας στην πρόοδο στους τομείς της εκπαίδευσης, της επιστήμης, του πολιτισμού, της πνευματικότητας, του αθλητισμού και της κοινωνικής ευθύνης. Το συνολικό ποσό των φιλανθρωπικών χορηγιών είναι άνω των 500 εκατ. ρουβλίων ετησίως. Το Ίδρυμα υποστηρίζει εκπαιδευτικά προγράμματα για τη μελέτη της ελληνικής γλώσσας στα Πανεπιστήμια της Ρωσίας και της ρωσικής γλώσσας στην Ελλάδα. Ιδιαίτερη προσοχή δίνει στις έρευνες του ποντιακού ελληνισμού. Ειδικότερα, στις 20 Μάη του 2016 υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στήριξης της δημιουργίας του Τμήματος Ποντιακών Μελετών στη Φιλοσοφική Σχολή.

www.savvidifond.ru