03.04.2015

Το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Ιβάν Σαββίδη σύναψε σύμβαση με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για την υποστήριξη του Τμήματος Σλαβικών Σπουδών.

Βάσει της σύμβασης το Ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταστεί δυνατή η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος διδασκαλίας της ρωσικής γλώσσας, καθώς και η προώθηση της ρωσικής γλώσσας και του ρωσικού πολιτισμού στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον Ιβάν Σαββίδη, η διδασκαλία της ρωσικής γλώσσας θα πρέπει να συμβάλλει στην αποκατάσταση του κάποτε ενιαίου ρωσο-ελληνικού πολιτιστικού χώρου με προφανές το όφελος για τις δύο χώρες. «Δεν μπορούσαμε να μη βοηθήσουμε στην επίλυση του προβλήματος που αντιμετωπίζει το Τμήμα Σλαβικών Γλωσσών λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Για αιώνες η Ελλάδα και η Ρωσία εμπλούτιζαν πολιτιστικά η μια την άλλη. Δεν πρέπει να αφήσουμε τις εξωτερικές συνθήκες να κόψουν τους ισχυρούς πνευματικούς δεσμούς που συνδέουν τα έθνη μας. Εξάλλου η ρωσική γλώσσα κερδίζει δημοτικότητα μεταξύ της ελληνικής νεολαίας. Σήμερα η γνώση της ρωσικής γλώσσας είναι μία από τις βασικές προϋποθέσεις για την απασχόληση, για παράδειγμα, στον τομέα του τουρισμού. Η πολιτιστική ανταλλαγή είναι μια αμφίδρομη διαδικασία. Για πολλά χρόνια η Ομοσπονδία των Εθνο-Πολιτιστικών Κοινοτήτων των Ελλήνων της Ρωσίας στηρίζει ενεργά τα Ιδρύματα, όπου διδάσκεται η ελληνική γλώσσα στη χώρα μας» - τόνισε.

Το Τμήμα Σλαβικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε το 2007 και αποτελεί μέρος της Φιλοσοφικής Σχολής. Επί του παρόντος στο τμήμα σπουδάζουν 305 φοιτητές.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Τμήματος Σλαβικών Σπουδών περιλαμβάνει έναν αριθμό κλάδων κοινής σλαβικής σημασίας: Εισαγωγή στην Ιστορία και στον Πολιτισμό των Σλάβων, Εισαγωγή στη σλαβική φιλολογία, Ιστορία της Ανατολικής Ευρώπης, Βυζάντιο και σλαβικός κόσμος, Ιστορία της Βαλκανικής Χερσονήσου, παλιά σλαβική γλώσσα, εισαγωγή στη παλαιά σλαβική γραφή.

Στο Τμήμα εκπροσωπείται ευρέως ένας αριθμός κλάδων ρωσικών σπουδών: εντατική διδασκαλία της ρωσικής γλώσσας, θεωρία και πρακτική της μετάφρασης, πρακτική υφολογία κ.α. Η εκμάθηση της ρωσικής γλώσσας συνοδεύεται από μαθήματα ιστορίας της Ρωσίας και της Σοβιετικής Ένωσης, ρωσικής λογοτεχνίας και φιλοσοφίας. Εκτός από τη ρωσική γλώσσα, στο Τμήμα διδάσκεται η ουκρανική και η βουλγαρική γλώσσα.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ιδρύθηκε το 1837 και είναι το παλαιότερο ίδρυμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Σήμερα είναι το δεύτερο μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της χώρας: ο αριθμός των φοιτητών του είναι πάνω από 50 χιλιάδες. Η δραστηριότητα του Πανεπιστημίου έχει στόχο τη πολύπλευρη διεθνή συνεργασία. Το 2001 ο Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας Βλαντιμίρ Πούτιν έγινε επίτιμος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου.

Το 2016 ανακηρύχθηκε ως αμοιβαίο αφιερωματικό έτος Ελλάδας-Ρωσίας. Στο πολιτιστικό πρόγραμμα ανταλλαγής περιλαμβάνονται κοινές δραστηριότητες στον τομέα της εκπαίδευσης, της γλώσσας, της επιστήμης, της πολιτιστικής κληρονομιάς, των τεχνών, του αθλητισμού.