04.02.2015

Ιβάν Σαββίδης: «Υπάρχει η πεποίθηση, ότι οι απαιτήσεις των παλιννοστούντων θα εκπληρωθούν»

Το ζήτημα της χορήγησης συντάξεων στους παλιννοστούντες ομογενείς ήταν ένα από τα κύρια θέματα σε μια σειρά συναντήσεων του Πρόεδρου της Ομοσπονδιακής Εθνικο-Πολιτιστικής Αυτονομίας των Ελλήνων της Ρωσίας με τους εκπροσώπους της νεοεκλεγείσας κυβέρνησης της Ελλάδας.

Η λύση των προβλημάτων των συνταξιούχων ομογενών από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης ήταν ένα από τα σημεία του προεκλογικού προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξάρτητων Ελλήνων, οι οποίοι ήρθαν στην εξουσία στην Ελλάδα μετά τις πρόσφατες εκλογές.

Σύμφωνα με το νόμο 4093, που εγκρίθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο το Νοέμβριο του 2012, οι ηλικιωμένοι παλιννοστούντες που ζουν στη χώρα λιγότερο από 20 χρόνια, στερήθηκαν την κατώτατη σύνταξη και βρέθηκαν στο χείλος της επιβίωσης.

Στην ομιλία του στη Βουλή των Ελλήνων το Μάιο του 2014 Ιβάν Σαββίδης δήλωσε:

«Αντιλαμβανόμαστε, ότι σήμερα όλοι οι κάτοικοι της Ελλάδας χωρίς εξαίρεση αντιμετωπίζουν σοβαρές συνέπειες μιας βαθιάς οικονομικής κρίσης που έπληξε τη χώρα. Ωστόσο, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με το νόμο, που σαφώς περιορίζει τα δικαιώματα ενός μέρους των πολιτών της Ελλάδας – των παλιννοστούντων συνταξιούχων. Ο νόμος παραβιάζει το θεμελιώδες δικαίωμα του πολίτη - το δικαίωμα στη ζωή».

Σε εκείνη τη συνεδρίαση της Επιτροπής του Κοινοβουλίου κατατέθηκαν προτάσεις για τη διαμόρφωση ενός μηχανισμού χορήγησης συντάξεων σε αυτή την κατηγορία των πολιτών. Συγκεκριμένα: χορήγηση συντάξεων με βάση τις εισφορές που έχουν καταβληθεί κατά τη διάρκεια της εργασίας τους στην Ελλάδα, διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για την υπογραφή ανάμεσα στην Ελλάδα και στις χώρες της πρώην ΕΣΣΔ, διακυβερνητικών συμφωνιών για την χορήγηση των συντάξεων στους παλιννοστούντες ομογενείς από τις χώρες του μετασοβιετικού χώρου. Ωστόσο, μέχρι πρόσφατα στο θέμα αυτό δεν υπήρχαν εξελίξεις.

Σύμφωνα με τον Ιβάν Σαββίδη, ο εποικοδομητικός διάλογος πάνω στο θέμα χορήγησης των συντάξεων που πραγματοποιήθηκε με τη νέα ελληνική κυβέρνηση δίνει την πεποίθηση , ότι οι απαιτήσεις των παλιννοστούντων θα εκπληρωθούν. «Οι ηγέτες και των δύο πολιτικών κομμάτων που μπήκαν στο Κοινοβούλιο με διαβεβαίωσαν ότι στο εγγύς μέλλον αυτό το επίκαιρο θέμα θα επιλυθεί», - είπε.