18.11.2014

Η πρωτοβουλία του Ιβάν Σαββίδη για τη δημιουργία του «Ιδρύματος πολιτικής ενότητας των λαών της Ρωσίας»

Η πρόταση για την ίδρυση του Ιδρύματος έγινε στη συνεδρίαση του Συντονιστικού Συμβουλίου για την εφαρμογή της εθνικής πολιτικής του Υπουργείου Πολιτισμού της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 17 Νοεμβρίου στη Μόσχα στο πλαίσιο του φόρουμ-έκθεσης «Πολυεθνική Ρωσία».

Λόγω κατάργησης του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης τα θέματα της κρατικής εθνικής πολιτικής μεταδόθηκαν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο έχει γίνει πελάτης-συντονιστής του ομοσπονδιακού προγράμματος «Ενίσχυση της ενότητας του ρωσικού έθνους και εθνο-πολιτισμική ανάπτυξη των λαών της Ρωσίας (2014-2020).

Ο Ιβάν Σαββίδης, Προέδρος της Ομοσπονδιακής Εθνικο-Πολιτιστικής Αυτονομίας των Ελλήνων της Ρωσίας, τόνισε στην ομιλία του, απευθυνόμενος στους παρευρισκομένους:

«Η πολυμορφία των εθνικών πολιτισμών της Ρωσίας δεν θα πρέπει να είναι παράγοvτας αποσταθεροποίησης και πηγή εξτρεμισμού. Θα πρέπει να αποτελεί το πλεονέκτημα της Ρωσίας έναντι άλλων κρατών, με τη δημιουργία βήματος διαλόγου μεταξύ των λαών τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό. Και εμείς, οι εκπρόσωποι των Ομοσπονδιακών Εθνικο-Πολιτιστικών Αυτονομιών μπορούμε να συμμετάσχουμε ενεργά στην επίλυση πολλών σημαντικών κρατικών ζητημάτων».

Σύμφωνα με τα λόγια του, ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία στην υλοποίηση της εγκριθείσας εθνικής πολιτικής θα μπορούσε να γίνει «Ιδρύμα πολιτικής ενότητας των λαών της Ρωσίας», που θα έχει ως στόχο την υποστήριξη στην υλοποίηση των σημαντικών εθνοτικών και πολιτιστικών έργων.

Το εν λόγω ταμείο μπορεί να στηριχθεί τόσο από ιδιωτικά, όσο και από δημόσια κεφάλαια και θα πρέπει, να είναι υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Πολιτισμού.